Türkçe English

Birimlerimiz

• Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimi
Kalite Yönetim Biriminin Görevleri
  • SKS ADSH çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlanması
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip edilmesi
  • Öz değerlendirmeleri planlar ve yönetilmesi
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetilmesi
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetilmesi
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetilmesi
  • SKS ADSH çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlanması
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetilmesi
  • SKS ADSH çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak
  • Başhekim vereceği diğer görevleri yapar.

 

• Hasta Hakları Birimi
Hasta Hakları Birimi

 

• Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

 

• Satın Alma ve Ön Muhasebe Birimi
Satın Alma ve Ön Muhasebe Birimi

 

• Bilgi İşlem Birimi
Bilgi İşlem Birimi

 

• Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

• Döner Sermaye Birimi

Döner Sermaye Birimi

• Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
• Diş Protez Laboratuvarı
Diş Protez Laboratuarı

 

• Röntgen Birimi
Röntgen Birimi

 

• Maaş Birimi

Maaş  Birimi

• Merkezimizde Sterilizasyon Birimi
Merkezi Sterilizasyon Birimi

 

« Geri