Misyon,Vizyon,Değerler

MİSYON

Koruyucu tedaviyi ön planda tutan, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini bilimsel ve etik kurallara bağlı olarak gerçekleştiren, hasta ve çalışan memnuniyetini ilke edinen, kaliteli, kolay ulaşılabilir ve sürdürülebilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak

VİZYON

Uluslararası standartlara uygun olarak sürekli gelişmeyi hedefleyen, modern, kaliteli, güvenilir, tercih edilen, gülümseyen ve gülümseten bir ağız ve diş sağlığı merkezi olmak 

KURUMSAL AMAÇ

Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

  • Etkililik (kanıta dayalı tıp) ilkesini; Koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını Bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirerek,

  • Verimlilik  ilkesini; kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlayarak,

  • Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak;

  • İnsaniyet (hizmet kalitesi) ilkesini; kaliteli ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarak  hedeflerimize ulaşmak.

KURUMSAL HEDEFLER

    Hedef-1: Merkezimizde sunulan her türlü ağız ve diş sağlığı hizmetinin, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

    Hedef-2: Merkezimizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmak ya da dönüştürmek.

   Hedef-3: Merkezimizdeki hasta bekleme alanlarının hasta/hasta yakınlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde konforlu hale getirilmesi ve öncelikli hasta gruplarına oturma grupları ayrılması

     Hedef-4: Merkezimizdeki Kalite Standartlarının yaygınlaştırılması ve uyulabilirliğinin sağlanması

     Hedef-5: Merkezimizde çalışanlarımıza yönelik iş sağlığı ve güvenliğini sağlayıcı düzeltici ve önleyici düzenlemelerde bulunmak

     Hedef-6: Merkezimizde Tıbbi Atık, Elektrik ve Su tüketiminde tasarruf sağlamak.

     Hedef-7: Merkezimiz ve bağlı poliklinik binalarında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak

     Hedef-8: Merkezimiz teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

     Hedef-9: Merkezimizin temiz ve hijyen olmasını sağlamak ve görsel alanlarını modernize etmek.

     Hedef-10: İhtiyaçlar doğrultusunda Merkezimizde çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak.

     Hedef-11: Merkezimizde çalışanlara yönelik kişisel ve meslek gelişim hizmet içi eğitimleri vermek.

     Hedef-12:  Merkezimizi Sağlıkta Akreditasyon Standartları ADSM Seti akredite etmek

 

« Geri