Sağlıklı Dişlerle
Hayata Gülümseyin...
Telefon Randevu İçin 182
04.01.2013

2013 Yılı Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi

 

2013 Yılı Döner Sermaye Komisyonu Teşkili İçin Üyelik Seçimi

Merkezimizde görevli personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere döner sermaye komisyonu teşkil edilmesi için İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hayati KORU başkanlığında, Başhekim Yardımcısı Dt.A.Yıldızhan DURUCAKOĞLU ve Ayniyat Saymanı Ahmet CİVCİR’ nin katılımlarıyla seçim komisyonu oluşturulmuştur.

 

Seçimin Usul ve Esasları:    

 1-) Üyeler, ilgili personellerin aralarında yapılacak seçimle belirlenir.

2-) Seçim Karşıyaka Personel Yemekhanesinde 08.01.2013 tarihinde saat 15:00’ de kapalı oylama usulü ile yapılacaktır.

3-) Asıl üyeler haricinde ayrıca birer yedek üye seçimi yapılacaktır.

4-) Öncelikle aday olmak isteyen personelimizin 07.01.2013 tarihinde mesai bitimine kadar Personel Özlük Birimine aday olmak için dilekçe verme gerekmektedir.

5-) Birden fazla aday olması halinde en yüksek oy sayısına ulaşan aday döner sermaye komisyonuna üye olarak seçilmiş sayılır.

6-) Oyların eşitliği halinde en fazla oyu alan iki aday arasında seçim tekrarlanır. En yüksek oyu alan aday döner sermaye komisyonuna üye olarak seçilmiş sayılır.

7-) Oyların üçüncü kez eşit çıkması halinde kura yöntemi ile döner sermaye komisyonuna üye seçimi yapılır.

8-) Döner sermaye komisyonuna üye seçimi için aday çıkmaması halinde Komisyonun belirleyeceği personel döner sermaye komisyona üye olarak görevlendirilir.

9-)Tayini çıkan veya çalıştığı kurumdan ayrılan komisyon üyeleri görevinden istifa etmiş sayılır. Boşalan döner sermaye komisyonu üyeliği için yedek üye görevlendirilir.

10-) Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince döner sermaye komisyonuna aşağıdaki personelin kendi aralarında yapacakları seçimle bir asıl birde yedek üye seçimi yapılacaktır.

 

a-) Genel İdari Hizmetler temsilcisi,

b-) Sağlık Hizmetleri temsilcisi (Hemşire, Diş Tek., Sağlık Mem., Röntgen Tek. vb.)

c-) Yardımcı hizmetli temsilcisi

 

11-) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlık ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gösteren sendikalardan, merkezimizde toplam olarak en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi döner sermaye komisyonunda üye olarak görevlendirilecektir.

12-) Merkezimizde en çok üyeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin görev süresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

12-) Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılın sonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

 

Aday olmak isteyen veya oy kullanmak isteyen personellerin merkezimiz personel yemekhanesinde 08.01.2013 tarihinde saat 15:00’de hazır bulunmaları için gerekli tedbirlerin alınmasını ve ilgililere tebliğlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

           Dt.Özkan SARACALIOĞLU

           Hastane Yöneticisi-Başhekim