Sağlıklı Dişlerle
Hayata Gülümseyin...
Telefon Randevu İçin 182
24.02.2015

Ev Ziyaretleri

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak,  hasta memnuniyetini artırmak için sağlık tesislerimizde tedavi gören hastaların, sağlık sunumu ve sağlık sistemi hakkındaki duygu ve düşüncelerinin bilinmesi, sunulan hizmetlerle ilgili beklentilerin öğrenilmesi amacıyla,merkezimiz yöneticiler ev ziyaretlerine başladılar.